Te Pihinga

RAPANUI & ŪKURA – Tau 3-5

I runga anō i ngā kōrero a Te Aho Matua, ka whakaako, ka whakatauira, ka whakaū, ka whakamana i Te Reo Māori me ōna tikanga i roto i ia akomanga otirā, i ngā tawhā o te kura nei. Kei te ngana hoki a Te Whānau Tahi ki te ārahi i ngā tauira ki ngā mātāpuna katoa o ngā taumata katoa e whakamana ana i ngā ahurea maha o Aotearoa. Kei roto tonu i te whānau o te kura ngā tangata o iwi kē, o ahurea kē. Ka tōminatia tēnei, ā, ka whakanuia hoki tēnei. Ka ākina ngā ākonga kia tū tangata ai ki te ao mā te mārama haere ki ngā ahurea, ki ngā reo, ki ngā pūrākau, ki ngā tikanga o iwi kē.

Mā te mau tonu ki ngā mātāpono o Te Aho Matua, ka mōhio pū ngā tamariki ki ngā kaupapa me ngā tikanga Māori, ka noho ko Te Reo Māori hei reo kōrero, ka mōhio ki tōna whakapapa, ka mōhio ki ōna taketakenga iho hei tangata whenua.

 

Ki te hia kōrero koe mō Te Pihinga, me whakapā atu ki a sharlene@whanau-tahi.school.nz

If you would like to find out more information about Te Pihinga, please contact sharlene@whanau-tahi.school.nz