Te Kaupapa

Te Aho Matua

Please click on the button to view the Te Aho Matua pdf (total slides 14).

E ONO NGĀ MĀTĀPONO O TE AHO MATUA:

Te Ira Tangata

Te Reo

Ngā Iwi

Te Ao

Āhuatanga Ako

Te Tino Uaratanga

Ko ēnei mātāpono te tūāpapa o tō mātou kura, waihoki, ko te whainga matua kia kaha kitea ēnei mātāpono ia rā, ia rā, ki ngā pito katoa o te kura.

Kei raro iho nei ngā kōrero whānui mō te kaupapa a Te Aho Matua.

NGĀ UARA O TE KURA – School Values

Kei raro iho nei ngā uara o tō mātou kura. Ka whakatinanatia aua uara e ngā tāngata katoa nō tēnei kura. Ka tuia te muka tangata e rangitāmiroahia nei, e whiria nei i roto i Te Kura Kaupapa Māori o Te Whānau Tahi, e ita ai te taukaea o te aroha o tētahi ki tetahi.

Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Previous
Next

TE ĀHUA O TE ĀKONGA KA PUTA – Graduate Profile

 

Ko te āhua o ā tātou ākonga hei te taenga ki te mutunga o te tau 13

By the the end of year 13 our graduates will:

Te Ira Tangata

Ka rangatira, ka Māori tana tū e hāpai ai i a ia anō, i te whānau, i te iwi otirā i te hapori whānui.

Be a culturally grounded leader who has a sense of responsibility to self, whānau, iwi and the community.

Te Reo Māori me ōna Tikanga

Ka matatau ki te reo Māori; Ka matatau hoki ki te reo Pākehā.

Be fluent in both te reo Māori and te reo Pākehā.

Āhuatanga Ako

Ka ekea ō rātou ake maunga tiketike.

Achieve their goals and aspirations.

Ngā Iwi

Ka mārō te taura here ki tōna whakapapa, ka whakautehia ō ērā atu.

Be connected with their own whakapapa and respectful of others.

Te Ao

Ka mākohakoha, ka motuhake a Whakaaro, e kore hoki e ngata te kōingo ki te ako.

Be global, independent thinkers who have a love of learning.

Ngā Uara

Ka whakatīnana i tēnei mea te aroha, te manaakitanga, te tino rangatiratanga me te kaitiakitanga.

Understand and practice aroha, manaakitanga, tino rangatiratanga and kaitiakitanga.

Te Whanautahitanga

Kia mau tonu ki te whanautahitanga. Aroha tētahi ki tētahi.

Honour what they have learnt at Te Whānau Tahi and show love to others.

TE WHĀNAU TAHI CONCEPTUAL FRAMEWORK

 

A conceptual framework is an analytical tool that is used to make conceptual distinctions and organise ideas.

It identifies key values, and requirements that influence and provide direction that is specific to the setting. For Te Whānau Tahi, this includes our Whakataukī, vision statement, the mātāpono of Te Aho Matua, our kura uaratanga, and goals. This conceptual framework helps us to make decisions that uphold Te Whanautahitanga.